June, 2015

Students successfully defended their bachelor thesis. Congratulations!

Veronika Jurásková: Modelování spektroskopických vlastností tautomerů oxyluciferinu a jeho selenových analog ve vodném roztoku
Markéta Pilneyová: Fotochemie a radiační chemie peroxidu vodíku: Teoretické studium
Štěpán Sršeň: Spektroskopie reaktivních atmosferických částic: teoretické studium Criegeeho meziproduktu
Jakub Kubečka: Studium osudu o-nitrofenolu v troposféře metodami kvantové chemie a neadiabatické dynamiky