people

 GROUP LEADER

Petr Slavíček

Phone: +420 220 443 687
E-mail: Petr.Slavicek@vscht.cz

 RESEARCHERS

Eva Muchová

Phone: +420 220 444 064
E-mail: Eva.Muchova@vscht.cz
ORCID: 0000-0002-3768-6208
Researcher’s website here.

 Ph.D. STUDENTS

Michal Belina

Phone: +420 220 443 758
E-mail: Michal.Belina@vscht.cz

M.Sc. thesis (defended in 2020): Vibronic spectra of radical cations of polyaromatic hydrocarbons

B.Sc. thesis (defended in 2018): Spectroscopy of molecules in diffuse interstellar bands: Ab initio perspective

Jan Poštulka

Phone: +420 220 445 002
E-mail: postulkaj@vscht.cz

M.Sc. thesis (defended in 2020): Photodissociation and Recombination of Hydrogen Peroxide in Water: QM/MM Study

B.Sc. thesis (defended in 2018): Modelling of redox processes in molecular clusters

Jan Polena

Phone: +420 220 443 758
E-mail: polenaj@vscht.cz

M.Sc. thesis (defended in 2022): From photochemistry to electron-induced chemistry: Azobenzene derivatives


Jiří Janoš

Phone: +420 220 443 758
E-mail: janosj@vscht.cz

M.Sc. thesis (defended in 2022): Exploring Limits of Non-adiabatic Simulations with Advanced Statistical Methods

B.Sc. thesis (defended in 2020): Fotochemické uvolňování oxidu uhelnatého: Ab initio simulace s mezisystémovým křížením

Josef Filgas

Phone: +420 220 445 002
E-mail: filgasj@vscht.cz

M.Sc. thesis (defended in 2022): Spin-vibronic effects in photochemical reactivity: modelling, understanding and control

B.Sc. thesis (defended in 2020): Fluoralkylované azidy: Teoretické studium a experimentální aplikace

Tomáš Jíra

Phone: +420 220 445 002
E-mail: jirat@vscht.cz

Tomáš Ovad

Phone: +420 220 444 014
E-mail: ovadt@vscht.cz

M.Sc. thesis (defended in 2023): Modeling electron impact excitations of dielectric gases: spectroscopy and dynamics

B.Sc. thesis (defended in 2021): Electron-induced chemistry: The case of dielectric gases

 UNDERGRADUATE
 STUDENTS

Martin Procházka

M.Sc. student

B.Sc. thesis (defended in 2022): Photoelectron spectroscopy in liquid microjets: The case of nimorazole

Simona Dubcová

M.Sc. student

B.Sc. thesis (defended in 2022): Photodynamics of germanium based photoinitiators

Tomáš Štefanov

M.Sc. student

B.Sc. thesis (defended in 2023): Exploring the electronic structure of ferrocenes: ab initio modeling and spectroscopies with liquid flat jets

Lukáš Peterka

M.Sc. student

B.Sc. thesis (defended in 2023): Computational photochemistry of bilirubin

Eva Didenko

B.Sc. student

Marek Klíma

B.Sc. student

Ivo Řezníček

B.Sc. student

Katarína Vosovičová

B.Sc. student

ALUMNI

Lukáš Tomaník

Phone: +420 220 445 002
E-mail: Lukas.Tomanik@vscht.cz

PhD. thesis (defended in 2023):  Photoemission spectroscopy in liquids

M.Sc. thesis (defended in 2019): Spectroscopic analysis of blood plasma samples of patients with pancreatic cancer

B.Sc. thesis (defended in 2017): Methods of microalbuminuria monitoring in patients with diabetes

Vojtěch Kopecký

M.Sc. thesis (defended in 2023): Modelling photochemical reactions at high pressures

Jiří Suchan

E-mail: Ji.Suchan@seznam.cz

Ph.D. thesis (defended in 2023): Efficient Methods for Molecular Excited-State Dynamics

M.Sc. thesis (defended in 2018): Accelerated sampling methods in spectroscopy and photodynamics

B.Sc. thesis (defended in 2016): Ion pairing of LiCl: Modeling of Nuclear Quantum Effects

Jakub Med

Ph.D. thesis (defended in 2023): Ab initio modelling of electron induced reactivity

M.Sc. thesis (defended in 2016): Reactions of hydrated electron in water nanoparticles

B.Sc. thesis (defended in 2013): Interation of sodium with atmospheric aerosols: Solvated electron vs. charge tranfer

Marin Sapunar

Postdoctoral Stay 2022
E-mail: Marin.Sapunar@vscht.cz

2021 Postdoc, Institute of Theoretical Physics, Charles University, Prague
2014 – 2021 Ph.D. Chemistry, Faculty of Science, University of Zagreb
2012 – 2014 M.Sc. Chemistry, Faculty of Science, University of Zagreb
2012 B.Sc. Chemistry, Faculty of Science, University of Zagreb

Štěpán Sršeň

E-mail: Stepan.Srsen@vscht.cz

Ph.D. thesis (defended in 2021): Data Science Approach to Electronic Spectroscopy

M.Sc. thesis (defended in 2017): Criegee intermediates: Advanced simulations of electronic spectra and photodynamics

B.Sc. thesis (defended in 2015): Spektroskopie reaktivních atmosférických částic: Teoretické studium Criegeeho meziproduktu

Sergey Antipov

postdoctoral stay 2018-2020

Jan Cincibuch

B.Sc. thesis (defended in 2021): Electrolytes in water and water in electrolytes

Monika Brožíková

M.Sc. thesis (defended in 2021): Od fotoionizace k elektrochemii: Aromatické aminokyseliny

B.Sc. thesis (defended in 2019): Ionizace a oxidace aromatických aminokyselin: Ab initio studium

Stanislav Chvíla

M.Sc. thesis (defended in 2020): Alternative routes for calculating acidobasic and redox properties of organic molecules: The case of carboxypterins

B.Sc. thesis (defended in 2018): Reaktivita tripletních karboxypterinů v chemii atmosféry

Daniel Hollas

Ph.D. thesis (defended in 2021): Modelling of X-ray initiated processes: Method development and applications

M.Sc. thesis (defended in 2013): Simulations of nuclear quantum effects in thermodynamics and spectroscopy

B.Sc. thesis (defended in 2011): Theoretical study of heavy cyclopropane chemistry

Jan Chalabala

Ph.D. thesis (defended in 2020): Ionization dynamics: Molecular modelling of radiation chemistry

M.Sc. thesis (defended in 2015): Theoretical study of ionization dynamics of molecules with amino group

Maryam Mansoori Kermani

postdoctoral stay 2020

Zsuzsanna Tóth

postdoctoral stay 2018-2019

Martina Randulová

Ph.D. thesis (defended in 2020): Modelling of Electronic Spectra: Method Development and Applications

M.Sc. thesis (defended in 2015): Modelling UV and X-ray spectra of transition metal complexes

B.Sc. thesis (defended in 2013): Quantum chemistry study of structure and energetics of magnetic imaging contrast agents

Jaroslav Sita

M.Sc. student (defended in 2019): Zrychlení simulací elektronových spekter

B.Sc. thesis (defended in 2017): Contra Condon: Modelování absorpčního spektra azobenzenu

Ondřej Dvořák

B.Sc. thesis (defended in 2017): Teoretické studium fotorezistů pro EUV litografii

Radka Kittová

M.Sc. thesis (defended in 2018): Vodné kvapôčky a ľadíky v kondenzovanej fáze: MD simulácie reverzných miciel

Markéta Pilneyová

M.Sc. thesis (defended in 2017): Modelování elektronových spekter solvatovaného peroxidu vodíku

B.Sc. thesis (defended in 2015): Fotochemie a radiační chemie peroxidu vodíku: Teoretické studium

Stanislav Pařez

postdoctoral stay January – December 2016

Jakub Kubečka

M.Sc. theses (defended in 2017): Development and Implementation of QM:QM methods for ionization of solvated systems

B.Sc. thesis (defended in 2015): Studium osudu o-nitrofenolu v troposféře metodami kvantové chemie a neadiabatické dynamiky

Veronika Jurásková

M.Sc. thesis (defended in 2017): Electrochemistry via Liquid Photoemission Spectroscopy: Insight from Molecular Simulations

B.Sc. thesis (defended in 2015): Modelování spektroskopických vlastnosti tautomerů oxyluciferinu a jeho selenových analog ve vodném roztoku

Daria Galaktionova

M.Sc. thesis (defended in 2016): Optical Properties of Highly Absorbing Helquat Derivatives: Ab Initio Study

Wilhelm Feigl

B.Sc. thesis (defended in 2016): Modelování oxidace tryptofanu ve vodném prostředí

Tomáš Belloň

M.Sc. thesis (defended in 2016): Fotodynamika freonů: Ab initio modelování a neadiabatické simulace

Lukáš Šištík

Ph.D. thesis (defended in 2016): Photochemical Reactions in Molecular Clusters: Theoretical Study

M.Sc. thesis (defended in 2009): Structure, solvation and ionization of ionic liquids components


Miriam Kohagen

postdoctoral stay 2014 – 2015

Hana Novotná

M.Sc. thesis (defended in 2015): Teoretické studium fotochemie slunečních filtrů

Michal Bezek

M.Sc. thesis (defended in 2015): Teoretické studium [2+2] fotoadice: Od jednoduchých modelů k systémům využitelných ve fotokatalýze

Ondřej Svoboda

Ph.D. thesis (defended in 2015): Computational Photodynamics and Spectroscopy of Solvated Systems: Applications in Atmospheric Sciance and Radiation Chemistry

M.Sc. thesis (defended in 2013): Ab initio studium fotoionizačních a fotodisociačních procesů ve vodě

B.Sc. thesis (defended in 2010): Studium overtonových vibračních spekter N-H vazeb vybraných molekul v supersonických expanzích

Frank Uhlig

postdoctoral stay January – May 2015

Jiří Chmela

M.Sc. thesis (defended in 2013): Spectroscopic properties of hydrated electron
B.Sc. thesis (defended in 2011):Studium solvatovaného elektronu metodami výpočetní chemie

Milan Ončák

Ph.D. thesis (defended in 2013): Study of Photochemical Processes by the ab initio methods and ab initio molecular dynamics

M.Sc. thesis (defended in 2008): Fotochemie halogenvodíků na ledových nanočásticích: Elektronová struktura a ab initio dynamika

Currently at Universität Innsbruck

Pavel Štefl

B.Sc. thesis (defended in 2012): Theoretical chemistry study of structure and photochemical properties of helquat derivatives

Lucie Kubelová

M.Sc. thesis (defended in 2012): Fotochemie hydratovaných dusičnanových aniontů studovaná metodami kvantové chemie

B.Sc. thesis (defended in 2010): Fotochemie atmosféry: Fotodisociace dusičnanových aniontů na vodních kapičkách

Jiří Průša

B.Sc. thesis (defended in 2011): Pyrotechnika a energetické materiály pohledem výpočetní chemie

Eva Pluhařová

M.Sc. thesis (defended in 2010): Radiative damage in biomolecules: Ionization of nucleic acid components

Currently at Heyrovsky institute of Physical Chemistry.

Michal Kocourek

B.Sc. thesis (defended in 2007): Lipidové dvojvrstvy: studium polohy fluorescencnich znacek metodou molekulové dynamky

Tomáš Šolomek

joint student with P. Klán

Contact

Department of Physical Chemistry
University of Chemistry and Technology Prague
Technická 5
Prague 6, 166 28
Czech Republic

Phone: +420-220443687
Fax: +420-220444333

Petr.Slavicek@vscht.cz

Get social