June, 2016

Our students successfully defended their bachelor and master thesis. Congratulations!
Jakub Med: Reactions of hydrated electron in water nanoparticles
Tomáš Beloň: Fotodynamika freonů: Ab initio modelování a neadiabatické simulace
Daria Galaktionova: Optical Properties of Highly Absorbing Helquat Derivatives: Ab Initio Study, M.Sc. thesis
Jiří Suchan: Iontové párování LiCl: Modelování nukleárních kvantových efektů
Wilhelm Feigl: Modelování oxidace tryptofanu ve vodném prostředí