June, 3, 2015

Martina Rubešová and Jan Chalabala defended their master thesis.

Martina Rubešová: Modelling UV and X-ray spectra of transition metal complexes
Jan Chalabala: Teoretické studium ionizační dynamiky dimerů aminosloučenin